Autoexperten Bilverkstad

Vår bilverkstad servar och reparerar stort sett alla märken och modeller

  • Fri assistansförsäkring ingår i 1 år/ eller till nästa servicetillfälle vid service hos Autoexperten.
  • Reparerar och servar din bil på ett fackmannamässigt sätt enligt tillverkarens instruktioner vilket inte påverkar nybilsgarantin.
  • Personligt bemötande.
  • Korta väntetider
  • Möjlighet till ersättningsbil under dagen.

Autoexperten Bilverkstad i Nyköping

Detta är Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom MRF och SFVF kommer anslutas till Godkänd Bilverkstad. Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända tredjepartskontrollanter (3PK). Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt.

Monteringsservice i Nyköping AB - Godkänd bilverkstad

Kostnadsfri försäkring

Autoexperten Assistans är en kostnadsfri och förmånlig försäkring som ingår varje gång du servar din bil hos oss. Den gäller i 12 månader och förnyas vid varje servicetillfälle. När bilen stannar, ring 0771-61 83 00 så får du den hjälp du behöver. 

Försäkringen lämnar ersättning för hyrbil om fordonet inte kan återställas till körbart skick inom 2 timmar. OBSERVERA dock det totala maxbeloppet per assistanstillfälle är 5000 SEK.

Ta kontakt med vår bilverkstad i Nyköping här →

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå